Địa chỉ


Khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam


Khu đất phía bắc Cầu Hồng Phú, Phường Quang Trung, Tp Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: +84 226 362 2222
Fax: +84 2263 565 656
Email: info@hanam.muongthanh.vn
www.luxuryhanam.muongthanh.com

TOP